Gaba สารสกัดที่ช่วยให้คุณนอนหลับสบาย พร้อมงานวิจัยที่รองรับ

149 จำนวนผู้เข้าชม  | 

งานวิจัยอาหารเสริมช่วยนอนหลับ

Gaba สารสกัดที่ช่วยให้คุณนอนหลับสบาย พร้อมงานวิจัยที่รองรับ          การนอนหลับเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของคนเรา การนอนหลับให้เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อนและซ่อมแซมตัวเอง ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม เช่น ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้อารมณ์ดี และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันผู้คนจำนวนมากประสบปัญหาการนอนไม่หลับ สาเหตุของการนอนไม่หลับอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความเครียด การวิตกกังวล โรคประจำตัว และการใช้ยาบางชนิด วันนี้ทาง Mediviss ได้นำงานวิจัยจากสารสกัด GABA ของเรามาฝากทุกคนกันว่ามีประสิทธิภาพในด้านใดบ้าง

 

งานวิจัยรับรองจาก PharmaGABA

          งานวิจัยรับรองจาก PharmaGABA เป็นงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GABA ของ PharmaGABA มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการรักษาอาการต่างๆ เช่น นอนไม่หลับ วิตกกังวล และความเครียด

หัวข้อบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานวิจัยรับรองจาก PharmaGABA มีดังนี้

 • GABA ของ PharmaGABA ช่วยลดอาการวิตกกังวลได้อย่างไร
 • GABA ของ PharmaGABA ช่วยลดความเครียดได้อย่างไร
 • GABA ของ PharmaGABA ช่วยให้นอนหลับดีขึ้นได้อย่างไร

การทดลองวิจัยเกี่ยวกับความผ่อนคลายการประเมินความผ่อนคลายโดยคลื่น Alpha เเละ Beta

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษานี้เพื่อประเมินผลของธีอะนีนและ GABA ต่อการผ่อนคลายโดยวัดคลื่น Alpha เเละ Beta ของสมองจำนวนผู้เข้าร่วมทดสอบ : 13 คน (ผู้ที่มีสุขภาพดี)

 

ตัวอย่างที่ทำการทดลอง

 1. น้ำ 200 มก.
 2. ธีอะนีน 200 มก.
 3. GABA 100 มก.

 

วิธีทดสอบ

 1. รับประทานตัวอย่าง 60 นาทีก่อนวัดคลื่นสมอง
 2. ทดสอบวัดคลื่นสมองในนาทีที่ 0 , 30 และ 60 นาที หลังจากการให้ยา

 


ข้อมูลเพิ่มเติม

 • คลื่น Alpha : คลื่นสมองที่มีช่วงความถี่ 8-13 เฮิรตซ์ คลื่น A มักปรากฏเมื่อบุคคลกำลังพักผ่อนหรือมีสมาธิ
 • คลื่น Beta : คลื่นสมองที่มีช่วงความถี่ 13-30 เฮิรตซ์ คลื่น B มักปรากฏเมื่อบุคคลกำลังตื่นตัวหรือมีกิจกรรมทางความคิด

 


ผลการศึกษา

พบว่าธีอะนีนและ GABA ทั้งสองตัวเพิ่มคลื่น A และลดคลื่น B ของสมอง ผลลัพธ์เหล่านี้บ่งชี้ว่าธีอะนีนและ GABA ทั้งสองตัวสามารถช่วยเพิ่มการผ่อนคลายได้

บทความนี้ตีพิมพ์ใน BioFactors 26 (2006) 201-208

 


การทดลองเกี่ยวกับสารต้านความเครียดวัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษานี้เพื่อประเมินผลของ PharmaGABA ในการต่อต้านกับความเครียด (อย่างรุนแรง) ในผู้ที่มีสุขภาพดีที่เป็น Acrophobia (โรคกลัวความสูง)

หมายเหตุ : ความยาวสะพาน 300 m. และ ความสูงของสะพาน 54 m.

 

จำนวนผู้เข้าร่วมทดสอบ : 8 คน (ผู้ที่มีสุขภาพดีที่เป็นโรคกลัวความสูง (acrophobia)

 

ตัวอย่างที่ทดลอง

 1. GABA 100 มก.
 2. น้ำ 200 มล.

 

วิธีการทดสอบ :

 • รับประทานตัวอย่างก่อนข้ามสะพาน 30 นาที
 • เก็บน้ำลายสามครั้ง : ก่อนขึ้นสะพาน ระหว่างสะพาน และหลังการข้ามสะพาน


ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ความเครียด : ปฏิกิริยาทางร่างกายและจิตใจต่อสถานการณ์ที่ท้าทายหรืออันตราย
 • ยาต้านความเครียด : ยาที่ใช้ในการรักษาความเครียด
 • Gamma aminobutyric acid (GABA) : เป็นสารสื่อประสาทที่ทำหน้าที่ยับยั้งการทำงานของเซลล์ประสาทในสมอง
  Acrophobia: โรคความกลัวความสูง

 

 

ผลการศึกษา

          จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดที่ผู้คนกลัวความสูงมากที่สุดคือจุดกึ่งกลางของสะพาน และจากกราฟจะพบว่าผู้ที่ได้รับ GABA 100 มก. มีระดับความเครียดต่ำกว่าผู้ที่ได้รับน้ำ 200 มล. เมื่อผู้ทดสอบอยู่กลางสะพาน ผลลัพธ์เหล่านี้บ่งชี้ว่า PharmaGABA สามารถช่วยต่อต้านกับความเครียดอย่างรุนแรงในผู้ที่เป็น acrophobia หรือโรคกลัวความสูงได้

บทความนี้ตีพิมพ์ใน BioFactors 26 (2006) 201-208

 


การทดลองเกี่ยวกับคุณภาพการนอนหลับ

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษานี้เพื่อประเมินผลของ PharmaGABA ต่อการปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยที่มี Probable sleep disorder (ความผิดปกติในการนอนหลับ)

 

ตัวอย่างสารที่ทำการทดลอง:

 1. PharmaGABA 125 มก. (GABA 100 มก.)
 2. ยาหลอก 125 มก.

 

จำนวนผู้เข้าร่วมทดสอบ:

 1. อายุเฉลี่ย: 37.7 (ชาย 6 คน และหญิง 4 คน)
 2. probable sleep disorder ตามดัชนีคุณภาพการนอนหลับของ Pittsburgh (PSQI)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
 • การวัดคุณภาพการนอนหลับ : วัดจากระดับความสบายและประสิทธิภาพของการนอนหลับ
 • PharmaGABA: สารอาหารเสริมที่ประกอบด้วย - aminobutyric acid (GABA)
 • แป้ง : สารที่ไม่เป็นอันตรายที่ใช้เป็นยาหลอก
 • ดัชนีคุณภาพการนอนหลับของ Pittsburgh (PSQI) : เครื่องมือที่ใช้ประเมินคุณภาพการนอนหลับ 

 


วิธีการศึกษา

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน

สัปดาห์แรก : กลุ่มที่ 1 รับประทาน PharmaGABA , กลุ่มที่ 2 รับประทานยาหลอก เป็นเวลา 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 2 : กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 ไม่ได้รับประทานยา

สัปดาห์ที่ 3 : กลุ่มที่ 1 รับประทานยาหลอก, กลุ่มที่ 2 รับประทาน PharmaGABA เป็นเวลา 1 สัปดาห์

 ผลการศึกษา

          พบว่าผู้ที่ได้รับ PharmaGABA มีระยะเวลาในการนอนหลับสั้นลงจาก 10.2 นาทีเป็น 5.2 นาที ในขณะที่ผู้ที่ได้รับยาหลอกมีระยะเวลาในการนอนหลับมากขึ้นจาก 7.7 นาทีเป็น 10 นาที ผลลัพธ์เหล่านี้บ่งชี้ว่า PharmaGABA สามารถช่วยปรับระยะเวลาในการนอนหลับทำให้สามารถนอนหลับได้เร็วขึ้น

          การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า PharmaGABA สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยที่มี probable sleep disorder

          ระยะเวลาในการนอนหลับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับ โดยทั่วไปแล้ว เราควรใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีในการนอนหลับ หากใช้เวลานานกว่านั้นอาจบ่งบอกถึงว่าคุณมีปัญหาการนอนหลับการปรับปรุงระยะเวลาในการนอนหลับอาจช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้น นอนหลับได้นานขึ้น และก็นอนหลับได้ดีขึ้นการวิจัยเพื่อเพิ่มสมาธิ

 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษานี้ได้ทำขึ้นเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่า GABA สามารถช่วยเพิ่มสมาธิและโฟกัสของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้หรือไม่จำนวนผู้เข้าร่วมทดสอบ : 54 คน (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีสุขภาพดี)

 

ตัวอย่างที่ทำการทดลอง
 1. ช็อกโกแลตนมที่มี GABA 100 มก.
 2. ช็อกโกแลตนมปกติ: 100 มก.

วิธีการทดสอบ
 1. ก่อนที่จะทำการทดสอบ ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
 2. รับประทานตัวอย่าง 30 นาทีก่อนการทดสอบ
 3. เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบระหว่างกลุ่ม 

 

ผลการศึกษา

          ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่รับประทานช็อกโกแลตนมที่มีส่วนผสมของ GABA มีคะแนนการทดสอบสมาธิและโฟกัสที่สูงขึ้นกว่านักเรียนที่รับประทานช็อกโกแลตนมปกติ

          ผลการศึกษานี้บ่งชี้ว่า GABA อาจช่วยเพิ่มสมาธิและโฟกัสของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อย่างไรก็ตาม การศึกษาจำเป็นต้องทำเพื่อยืนยันผลการวิจัยนี้และเพื่อตรวจสอบว่า GABA สามารถช่วยเพิ่มสมาธิและโฟกัสในสถานการณ์อื่น ๆ เช่นกันMediviss Max Chamomile And Gabs Vitamin B12 Plus


          การนอนหลับเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของคนเรา GABA เป็นสารสื่อประสาทที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยส่งเสริมการนอนหลับ ผลิตภัณฑ์ Mediviss Max Chamomile and Gaba Vitamin B12 Plus เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยส่งเสริมการนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยสารสกัดจากดอกคาโมมายล์ ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและจิตใจ รวมถึงวิตามินบี 12 ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของระบบประสาทและสมอง

ผลิตภัณฑ์ Mediviss Max Chamomile And Gabs Vitamin B12 Plus เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการนอนหลับได้ดีขึ้น
 • ผู้มีอาการนอนไม่หลับ
 • ผู้ที่มีความเครียดหรือวิตกกังวล
 • ผู้ที่ต้องการบำรุงสมอง


          สุดท้ายนี้ ห้ามพลาด!! สามารถกดติดตามอัพเดตข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม หรือเคล็ดลับดีๆดูแลสุขภาพ ความงามและลดน้ำหนัก ได้เลยที่ช่องทาง www.mediviss.com  กดติดตามไว้ได้เลย!

          สามารถติดตามการอัพเดตข่าวสารของ Mediviss เพิ่มเติมบนช่องทางออนไลน์ต่างๆ ได้ทาง

  Line Official : @mediviss (มี@) หรือคลิก Click

  Facebook Page : Mediviss Official

  Instagram : Mediviss Official

  Twitter : Mediviss Official

  TikTok : Mediviss Shop Official

  Shopee : Mediviss Official

  Lazada : Mediviss Official

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้